درباره CPSL

 

مركز طراحي فرايند ايمني و كاهش ضايعات

Center for Process Design, Safety and Loss Prevention (CPSL)

 

 

مركز طراحي فرايند، ايمني و كاهش ضايعات در سال 1379 در دانشكده مهندسي شيمي و نفت دانشگاه صنعتي شريف تاسيس گرديده است. هدف از تاسيس اين مركز انجام پروژه هاي کاربردي، توسعه اي، پژوهشي و آموزشي در زمينه هاي مختلف طراحي فرايند، ايمني در صنايع فرايندي، مديريتHSE و ديگر زمينه هاي مرتبط مي باشد و از زمان تشكيل اين مركز تاكنون با بهره گيري از اساتيد دانشگاه و پرسنل با تجربه توانسته همكاريهاي نزديكي با صنايع نفت، گاز و پتروشيمي و صنايع شيميايي در زمينه هاي فوق داشته و پروژه هاي صنعتي متعددي را با موفقيت به اتمام برساند. 

 

حوزه هاي فعاليتها

§ طراحي فرايند صنايع نفت، گاز، پتروشيمي و شيميايي

§ طراحي تجهيزات فرايندي

§ شبيه سازي

§ شناسايي مخاطرات

§ ارزيابي کمّي و كيفي ريسك

§ مطالعات قابليت اطمينان

§ تحليل پيامد (Consequence Analysis )

§ مديريت HSE

 

 

اهداف کلان مرکز

  • ارائه خدمات مشاوره اي به شرکتهاي مهندسي مشاور
  • شناسايي نيازمندي هاي صنعت و تعريف پروژه هاي پژوهشي مرتبط
  • تلاش براي ارتقاء ارتباط صنعت و دانشگاه
  • شناسايي نيازمندي هاي آموزشي صنعت و ارائه دوره هاي آموزشي تخصصي
  • تعريف پروژه هاي کارشناسي، کارشناسي ارشد و دکتري و ارائه راهنمايي هاي لازم
  • گسترش و تهيه نرم افزارهاي تخصصي در حوزه هاي کاري مرتبط
  • ارائه مقالات علمي و کمک به ارتقاء سطح علمي در زمينه هاي مربوطه
  • توليد و گسترش دانش در حوزه هاي کاري
  • برگزاري سمينارها و کنفرانسهاي علمي

فعاليتهاي علمي:

مقالات ارائه شده توسط اعضاي مرکز طراحي فرايند، ايمني و کاهش ضايعات در مجلات و مجامع معتبر خارجي:

1. “Simplify reliability analysis of chemical process”, chem. Emg. Prog. (CEP), 68-77, July 2002

2. “Sensitivity analysis of environmental impact of chemical process through integrated computeraided modeling”, Sciatica Iranica, 9(1), 29-38, winter 2002

3. “An Integrated Framework of Process and Environmental Model and HSE Constraints for Retrofits Targeting, Computers & Chemical Engineering”, 25(4-6), 745-755, may 2001

4. “Targeting for Pollution Prevention through Process for Pollution Prevention through Process Simulation, Waste Management”, 20(8), 671-675, Dec.2000

5. “Problems and Challenges for Implementation of Safety and HSE Management Rules in Aged Iranian Refineries and Petrochemical Complexes”, 17th International Congress of Chemical and Process Engineering, 27-31 August 2006, Prague - Czech Republic.

6. “Quantitative risk assessment for accidental release of ethylene oxide from purification column of an ethylene oxide production plant", 17th International Congress of Chemical and Process Engineering, 27-31 August 2006, Prague - Czech Republic

7. "Risk assessment procedure in process units with a case study in a petrochemical complex"", 17th International Congress of Chemical and Process Engineering, 27-31 August 2006, Prague - Czech Republic

8. “Time Decomposition in Batch Process Integration “Chemical Eng. & Processing, Jan 2006

9. “Production of Hydrate Formation For the System “Iranian Journal of Chemistry & Chem. Eng., 2007 Accepted for Publication

10. “Optimal Scheduling of mixed Batch and Continuous” Chemical Eng. & Processing, Jan 2006

11. “Application of the Genetic Algotirithm to cakolote the Interavtion Parameters for Multiphase and Multi component system, Iranian Journal of Chen & Chem.Eng. Vol.26,2007 (accepted for Publication)

12. “Hydrogen distribution in Refinery International J. of Eng.” International J. of Eng.,2005

 

همچنين مقالات متعددي نيز توسط اعضاي اصلي اين مرکز در مجلات و کنگره هاي داخلي ارائه گشته که نمونه هايي از آنها عبارتند از:

 

1. مطالعه مخاطرات و راهبري عمليات HAZOP و آناليز ريسک پذيري واحد آمونياک پتروشيمي خراسان، هشتمين کنگره ملي مهندسي شيمي ايران

2. کاهش آب مصرفي و پساب توليدي قند به روش آناليز گلوگاهي، نشريه شيمي و مهندسي شيمي، 1380، شماره 2.

3. ارائه يک سيستم اتوماتيک جهت مطالعه مخاطرات و راهبري عمليات، نشريه شيمي و مهندسي شيمي، 1383

4. توزيع هيدروژن در پالايشگاه ها به کمک برنامه ريزي غير خطي، نهمين کنگره ملي مهندسي شيمي ايران

5. کمينه کردن ضايعات و کاهش آلودگي در يک واحد پتروشيمي، نهمين کنگره ملي مهندسي شيمي ايران

6. اخلاق در مهندسي، هشتمين کنگره ملي مهندسي شيمي ايران، مشهد

7. آناليز پيامدهاي نشت اکسيد اتيلن از مخازن نگهداري در يک مجتمع پتروشيمي، نهمين کنگره ملي مهندسي شيمي ايران

8. تدرين معيارهاي برگزاري همايش هاي ملي، منطقه اي بين المللي

9. نحوه ارائه يك سمينار علمي

10. تحليل شبكه بازيافت هيدروژن به كمك كاپيوتر براي مديريت، هیدروژن مجله شيمي و مهندسي شيمي ايران، دوره 25 سال 1385

11. كميته كردن ضايعات و كاهش آلودگي، نشریه مجله شيمي و مهندسي شيمي ايران، دوره 25 سال 1385

12. ارائه يك مدل رياضي براي جابجايي استخراجي، مجله اكتشاف و توليد

13. مطالعه ميزان آلودگي هيدروكربن، نشریه آب و فاضلاب

14. جوهرزدايي از كاغذهاي باطله به روش ستون شناورسازي، نشریه شيمي و مهندسي شيمي، دوره 26 سال 1386

15. تحلیل ریسک پذیری مخازن آمونیاک، نشریه شيمي و مهندسي شيمي، دوره 26 سال 1386 (پذیرفته شده)

16. تدرين معيارهاي برگزاري همايش هاي ملي، منطقه اي بين المللي، زمستان 1381

17. نحوه ارائه يك سمينار علمي، نشریه فرایند1382

 

1  2  3 4  5 6 7

 

 

 

همكاران پژوهشي:

دكتر داود رشتچيان، دكتر فرشاد نورايي، مهندس وحيد هاشمي، دکتر بهمن عبدالحميدزاده، مهندس روح اله جوهري، دکتر ناصر بدری.

مهندس حمید کارشکی، مهندس امیرحسین راد، مهندس فرشاد رحیمی