ضوابط همايش براي پذيرش مقاله فارسي و انگليسي


لطفاً پیش از ارسال مقاله به موارد زیر توجه فرمایید:

·        مقالات ارسالی میتوانند به زبانهای فارسی یا انگلیسی تهیه شوند.

·        مقالات ارسالی باید دقیقاً مطابق با فرمت مقالات همایش تهیه شوند. مقالاتی که فرمت مذکور را رعایت نکرده باشند مورد داوری قرار نخواهند گرفت.

     دستور العمل تهیه مقالات         
     راهنمای دریافت شناسه کاربری و ارسال مقاله


·        مؤلفین مقالات پذیرفته شده در همایش، برای ارائه مقالات خود لازم است در همایش ثبت نام نمایند. پذیرش مقاله به معنی ثبت نام در همایش نمی باشد. (فرم ثبت نام)

·        مهلت ارسال مقالات با فرمت چاپ پس از پذیرش مقاله: 11 بهمن 1396 خواهد بود.

·        موضوع مقالات ارسالی باید مرتبط با یکی از محورهای اصلی همایش باشد. (محورهای اصلی همایش)

·        نسخه الکترونیک مقاله را در دو فرمت  Word و pdf  و از طریق لینک پایین صفحه به سایت همایش ارسال نمایید. نسخه pdf باید فاقد نام و مشخصات نویسندگان باشد.

د.

 

تذکر مهم:

1.       در هنگام ارسال مقاله نام و مشخصات کلیه نویسندگان را بطور کامل و صحیح وارد نمایید. در صورت بروز اشتباه مسئولیتی به عهده دبیرخانه همایش نخواهد بود.

2.       نسخه pdf مقاله باید بدون نام و مشخصات نویسندگان مقاله باشد.

3.       در هنگام ارسال مقاله از شما خواسته میشود یکی از محورهای همایش را - که به موضوع مقاله بیشترین ارتباط را دارد - انتخاب نمایید. در این مرحله، محور همایش را به درستی انتخاب کنید. در صورت انتخاب نامناسب، ممکن است مقاله شما در کمیته علمی غیر مرتبط با مقاله شما داوری شود

ارسال مقاله