مقالات پذیرفته شده

قابل توجه نویسندگان محترم:

از آنجا که بدلیل محدودیت زمانی، امکان ارائه شفاهی کلیه مقالات وجود ندارد، بنابراین به ناچار کمیته علمی همایش تعدادی از مقالات را برای ارائه شفاهی (سخنرانی) و تعدادی از مقالات را برای ارائه کتبی (پوستر) انتخاب نمودند. طبیعی است کلیه مقالات پذیرفته شده برای ارائه شفاهی و ارائه کتبی در مجموعه مقالات همایش و CD همایش بدون ذکر نوعِ ارائه چاپ و منتشر خواهند شد. لذا از نظر علمی تمایزی بین مقالات ارائه شفاهی و ارائه کتبی وجود ندارد.
لازم به ذکر است حداقل یکی از نویسندگان مقالات پذیرفته شده، بایستی در همایش ثبت نام نمایند. عدم ثبت نام در همایش به معنی انصراف از همایش خواهد بود و اینگونه مقالات در مجموعه مقالات و CD همایش منتشر نخواهند شد. 
مهلت ثبت نام در همایش 26بهمن ماه بوده و مهلت ثبت نام با تأخیر تا 3اسفندماه ماه است .

   ثبت نام در همایش


لیست مقالات پذیرفته شده برای ارائه شفاهی

لیست مقالات پذیرفته شده برای ارائه کتبی 


قابل توجه نویسندگانی که مقالات آنها برای ارائه شفاهی انتخاب شده اند:

 

برای تهیه اسلاید جهت ارائه شفاهی موارد زیر در نظر گرفته شوند:
   1. تعداد اسلایدها طوری انتخاب شود که مقاله حداکثر در 20 دقیقه قابل ارائه باشد.
   2. از فونت های استاندارد مانند نازنین یا میترا استفاده شود. سایز فونت طوری انتخاب شود که نوشته ها به راحتی دیده شوند.
   3. حدالامکان عبارت " هفتمین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE " در تمام اسلایدها قید شود.
   4. لازم است اسلاید تهیه شده تا تاریخ 5 اسفند ماه به پست الکترونیک دبیرخانه ارسال شود.


همچنین لازم است فرم های زیر توسط فرد ارائه دهنده مقاله تکمیل شده و تا 5 اسفند به دبیرخانه همایش ارسال شود.

  فرم تعهد ارائه مقاله                          

 

 


قابل توجه نویسندگانی که مقالات آنها برای ارائه کتبی انتخاب شده اند:

لطفاً پوستر مقاله خود را مطابق فرمت پیوست تهیه و چاپ نمایید. پوستر تهیه شده را در روز برگزاری همایش به همراه خود آورده و در محل های تعیین شده نصب نمایید. به دلیل تعدد مقالات، برنامه زمانبندی برای ارائه مقالات پوستر تهیه شده است. لطفاً به فایل پیوست مراجعه نمایید.

                                                                               

برای تهیه پوستر موارد زیر در نظر گرفته شوند:

  • 1- براي هر پوستر يك محل به ابعاد  120×90 سانتي متر در نظرگرفته شده است.
  • 2- قلم مورد استفاده براي تيتر ها درشت باشد.
  • 3- پوستر بايستي شامل مطالب زير باشد:

(عنوان همایش، عنوان مقاله، نويسندگان و محل كار نويسندگان، چکیده، مقدمه، خلاصه متن مقاله + شكل ها و جداول و نمودارها، نتيجه گيري+ مراجع )

 همچنین لازم است فرم تعهد ارائه کتبی مقاله توسط فرد ارائه دهنده مقاله تکمیل  و تا اسفند به دبیرخانه همایش ارسال شود.

شماره فکس دبیرخانه:89785457

فرم تعهد ارائه کتبی مقاله                                فرمت تهیه پوستر