در کنار برگزاری همايش و با توجه به تجربه برگزاری نمايشگاه تخصصی در دوره های گذشته همايش ملی مهندسی ايمنی و مديريت HSE  در اين همايش نيز نمايشگاهی از دستاوردهای نوين در زمينه مهندسی ايمنی و مدیریت HSE، ارائه خواهد شد.

کليه افراد حقيقی و حقوقی که علاقه مند به برپايی نمايشگاه در حاشيه هفتمین همايش ملی مهندسی ايمنی و مديريت HSE هستند، خواهشمند است جهت کسب اطلاعات بیشتر با دبیرخانه دائمی همایش تماس حاصل فرمایید.

 

مجری انحصاری نمایشگاه جانبی: مرکز جامع تجارت ایمنی ایران (ماهنامه مهندسی حفاظت از حریق - غلامیان)

تلفن: 02155688240 - 02155688368 - 09125849650 -09305849650

سایت: www.iransafetytrade.com

 

نشانی: تهران - مجتمع تجاری اداری نگین رازی

دعوت به بازدید (شرکت کنندگان همایش)