حمایت کنندگان همایش‌های پیشین

صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران
سازمان انزژی اتمی
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس
وزارت نفت
مهندسان مشاور فامور مهرگان پویا
شرکت پتروشیمی مروارید
شرکت ایمن اقلیم
شرکت پتروشیمی لاله
گروه مشاوران کیپ
شرکت شیمیایی بهداش
مهندسین مشاور آفتاب ایمن پرتو
شرکت نفت فلات قاره
شهرداری تهران
شرکت ملی نفت ایران
شرکت پتروشیمی تخت جمشید
شرکت طراحی و مهندسی صنایع انرژی
شرکت پتروسیف
شرکت سیالات حفاری پارس
گروه توسعه انرژی تدبیر
شرکت پتروشیمی مارون
صنایع غذایی میهن
سن ایچ